Strana 1 (3650)

Ukázky kalibračních protokolů
Sada koncových měrek dle DIN EN ISO 3650 - strana 1
POZNÁMKY: 1) Pro kalibraci měřidel využíváme služby akreditované laboratoře firmy MWQ GmbH (Německo). Vzhledem k tomu, že Česká republika je signatářem Multilaterární dohody EA ( Evropská spolupráce v oblasti akreditace ), jsou jejich protokoly a certifikáty uznávané i našimi kontrolními orgány.
  2) Ke každé sadě koncových měrek obdržíte kalibrační protokol ZDARMA!