Nastavovací měrka 251420

Ukázky kalibračních protokolů
Mikrometry třmenové - Nastavovací měrka

POZNÁMKY: 1) Pro kalibraci měřidel využíváme služby akreditované laboratoře firmy MWQ GmbH (Německo). Vzhledem k tomu, že Česká republika je signatářem Multilaterární dohody EA ( Evropská spolupráce v oblasti akreditace ), jsou jejich protokoly a certifikáty uznávané i našimi kontrolními orgány.
2) Standardně dodáváme třídotykové dutinoměry bez kalibračního protokolu. Pokud požadujete dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, prosíme uveďte za objednacím číslem velké písmeno K - např. 251420-025-K.