0 - 25 mm 251407

Ukázky kalibračních protokolů
Mikrometrické hlavice - 0 - 25 mm

POZNÁMKY: 1) Pro kalibraci měřidel využíváme služby akreditované laboratoře firmy MWQ GmbH (Německo). Vzhledem k tomu, že Česká republika je signatářem Multilaterární dohody EA ( Evropská spolupráce v oblasti akreditace ), jsou jejich protokoly a certifikáty uznávané i našimi kontrolními orgány.
2) Standardně dodáváme třídotykové dutinoměry bez kalibračního protokolu. Pokud požadujete dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, prosíme uveďte za objednacím číslem velké písmeno K - např. 251407-A-025-K.